Bao nhiêu mét là 1 trong tiểu bang?

Bạn có biết 1 trượng là bao nhiêu mét?Giống như m, km, cm, zhang cũng là đơn vị đo độ dài của Trung Quốc và Việt Nam.Trượng là đơn vị đo chiều dài cổ dựa trên cây thước cơ bản.

1 trượng ở Trung Quốc bằng bao nhiêu? 1 trượng bằng bao nhiêu mét? Như đã nói ở trên, trượng cũng là một đơn vị đo độ dài. Do đó, bạn có thể dễ dàng quy đổi 1 trượng bằng bao nhiêu mét, km hay các đơn vị đo độ dài khác.

Bao nhiêu mét là 1 trong tiểu bang?

Trượng là đơn vị đo chiều dài cổ của Trung Quốc và Việt Nam

1 trượng bằng bao nhiêu mét?

Theo quy đổi, 1 trượng = 4,7 mét

Theo Trung Quốc, 1 thước Trung Quốc cổ đại = 0,333 mét, vậy 1 trượng Trung Quốc = 3,33 mét. 

Tuy nhiên, ở Trung Kỳ nước ta, người ta quy đổi  1 trượng = 4,7 mét

Quy định quy đổi chiều dài cổ:

– 1 trượng = 10 thước

– 1 thước = 40 cm = 0,4 mét

=> 1 trượng = 4 mét

Trượng là đơn vị đo chiều dài cổ của Trung Quốc và Việt Nam. Theo quy đổi, trượng thuộc đơn vị đo lường trong hệ thập phân dựa trên cây thước.

Với câu trả lời trên, bạn đã biết 1 trượng bằng bao nhiêu mét rồi phải không. Từ đó, khi gặp đơn vị đo trong quá trình học tập và làm việc, bạn có thể dễ dàng quy đổi sang mét để làm bài và làm việc tốt hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *