Bảng lương là gì ?

Bảng lương là văn bản do Nhà nước ban hành và quy định các mức lương cụ thể cho các loại công việc, nghề nghiệp, chức vụ khác nhau, tương quan ty lệ tyền lương giữa các lao động trong cùng ngành nghề theo trình độ, kinh nghiệm làm việc hoặc theo công việc thực tế mà người lao động đảm nhiệm

Bangluong ga là gì ?

Bangluong Ga là một dịch vụ tính lương của công ty Uchiyama Viiệt Nam. Với trang chủ là https://umc-uvi.com

Bangluong Ga Là Gì? Xem Bangluong Ga UMC Chuẩn A-Z

Khi truy cập trang web bạn có thể đăng nhập bằng ID và Pass được cung cấp

Giới thiệu ngành nghề kinh doanh của Uchiyama Việt Nam

Ngành nghề kinh doanh
2219: Sản xuất sản phẩm khác từ cao su
Chi tiết: Sản xuất các miếng đệm, ron dùng cho động cơ máy nổ từ cao su
2591: Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại
Chi tiết: Dập miếng chèn kim loại
2592: Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết: Sản xuất khuôn cho đệm, ron, phốt bạc đạn
2599: Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất ron, phốt bạc đạn chịu lực
7120: Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Chi tiết: Kiểm tra và đánh giá các sản phẩm: ron/phốt bạc đạn chịu lực, đệm/ron dùng cho các động cơ máy nổ, linh kiện nhựa, linh kiện xe hơi; thử nghiệm đánh giá trên máy tính (CAE) và làm báo cáo (CPC 8676).
7410: Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động thiết kế các sản phẩm khuôn cho đệm, ron/phốt bạc đạn, miếng chèn kim loại; thiết kế các sản phẩm ron/phốt bạc đạn chịu lực, đệm/ron dùng cho các động cơ máy nổ; thiết kế các sản phẩm linh kiện nhựa, linh kiện xe hơi; Thiết kế thiết bị sản xuất, thiết bị hệ thống sản xuất; Thiết kế bản vẽ thiết bị sản xuất, thiết kế bản vẽ hệ thống sản xuất (CPC 8672);

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *