Công Xã Paris Tồn Tại Trong Bao Nhiêu Ngày ? Hỏi Đáp

Công Xã Paris Tồn Tại Trong Bao Nhiêu Ngày ? Công xã Paris là chính phủ điều hành Paris trong một thời gian rất ngắn – chỉ 72 ngày. Có thể thấy, luồng gió đổi mới do chế độ này mang lại lúc bấy giờ thực sự rất lớn đối với phong trào vô sản […]

Read More