Công bằng xã hội trong giáo dục Đại học

Việt Nam đã vào WTO. Điều này có nghĩa, nguồn nhân lực của Việt Nam và từ đó là nền Giáo dục Đại học (GDĐH) cũng như nguồn cung cấp tài chính cho nền giáo dục, nay cũng phải được đặt trên cùng một mặt bằng so sánh với các nước khác trong khu vực […]

Read More

Báo cáo việc công bố công khai thông tin cấp văn bằng, chứng chỉ trên trang thông tin điện tử

Trường Cao đẳng cộng đồng BRVT Kính gửi: – Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo; – Giám đốc đại học, học viện – Hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng- Viện trưởng viện nghiên cứu khoa học được giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ; – Hiệu trưởng trường trung […]

Read More

Hướng đi nào cho đổi mới quản trị đại học Việt Nam?

(GD&TĐ) – Trong khoảng 10 năm trở lại đây, khá nhiều văn bản pháp luật liên quan đến đổi mới giáo dục đại học (ĐH) Việt Nam được ban hành. Trong số đó, Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP ngày 02/11/2005 của Chính phủ về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục ĐH Việt Nam […]

Read More

Tham gia tập huấn thực hành tiêu chuẩn ISO 9001:2008

Để thực hiện đúng tiến độ đề án ISO 9001:2008 tại trường Cao đẳng Cộng đồng Bà Rịa – Vũng Tàu, Ban Giám Hiệu trường Cao đẳng Cộng đồng BR-VT thông báo đến tất cả các thành viên của ban chỉ đạo đề án ISO cùng tất cả các phòng, khoa, tổ trực thuộc tham […]

Read More

Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp lần 2 hệ CĐ và TCCN

THÔNG BÁO V/v tổ chức thi tốt nghiệp lần 2 hệ Cao đẳng và TCCN Căn cứ quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo quyết định số 25/2006/QĐ-BGD & ĐT ngày 26/06/2006 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo; Căn cứ quy chế đào […]

Read More

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 1. Phòng Kế hoạch- Tài chính có nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý và thực hiện công tác kế hoạch, tài chính. Cụ thể là : – Xây dựng kế hoạch, lập dự toán ngân sách, dự trù, phân […]

Read More

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

Chức năng: PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH 1. Phòng Tổ chức – Hành chính thực hiện chức năng tham mưu và có nhiệm vụ tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý và thực hiện công tác tổ chức, cán bộ, tiền lương và công tác hành chính tổng hợp, […]

Read More

PHÒNG ĐÀO TẠO

Chức năng: Phòng Đào tạo: 1. Phòng Đào tạo thực hiện chức năng tham mưu và có nhiệm vụ tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý và thực hiện công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và quan hệ quốc tế. Cụ thể là : – Lập kế […]

Read More