KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỞNG KHOA Bà Nguyễn Phạm Ái Hương ĐT: 064.3531209 PHÓ TRƯỞNG KHOA Ông Trần Quang Huy ĐT: 064.3531209 Các Giảng Viên 1. Nguyễn Văn Tình 2. Nguyễn Tấn Phương 3. Nguyễn Nam Thắng 4. Lương Đình Đoàn 5. Nguyễn Văn Trì 6. Nguyễn Thanh Châu 7. Nguyễn Duy Vĩnh Phúc

Read More

KHOA CƠ KHÍ

Chức năng kHOA CƠ KHÍ 1. Khoa là đơn vị quản lý hành chính cơ sở của trường có những nhiệm vụ sau: – Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy […]

Read More

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

Chức năng kHOA CƠ KHÍ 1. Khoa là đơn vị quản lý hành chính cơ sở của trường có những nhiệm vụ sau: – Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy […]

Read More

KHOA KINH TẾ

Chức năng KHOA KINH TẾ 1. Khoa là đơn vị quản lý hành chính cơ sở của trường có những nhiệm vụ sau: – Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy […]

Read More

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

Chức năng KHOA CƠ BẢN 1. Khoa là đơn vị quản lý hành chính cơ sở của trường có những nhiệm vụ sau: – Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy […]

Read More

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG BRVT

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN Ông: Trần Văn Diện ĐT: 064.3622378 PHÓ CHỦ TỊCH Bà: Trần Thị Phương Nga ĐT: 064.3622371 Danh sách Ban chấp hành công đoàn 1. Nguyễn Thị Chúc 2. Đinh Thị Khuyên Chức Năng Các Tổ chức đoàn thể .Các đoàn thể, tổ chức xã hội trong trường Cao đẳng Cộng đồng […]

Read More

TỔ MÁC LÊNIN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

TỔ TRƯỞNG Ths Nguyễn Sỹ Quyết Tâm ĐT: 064.3622378 Các Giảng Viên 1. Ông Lê Khang 2. Ông Trần Văn Diện 3. Ông Nguyễn Huy Phương 4. Bà Nguyễn Thị Mai Hoa Chức Năng Tổ Chính trị Mác – Lênin 1. Bộ môn thuộc khoa là đơn vị cơ sở về đào tạo của trường […]

Read More

Nộp bổ sung hồ sơ miễn giảm học phí năm học 2008-2009

THÔNG BÁO Về việc miễn giảm học phí năm học 2008-2009 Phòng công tác HSSV thông báo tới các bạn HSSV được miễn giảm học phí ở học kì I năm học 2008-2009 thuộc diện hộ nghèo (nhưng đã hết hạn vào 31/12/2008) nộp bổ sung sổ hộ nghèo (là sồ cấp mới hoặc sổ […]

Read More

Giới thiệu

Địa chỉ: QL51C- đưởng 3-2, phường 11, Thành phố Vũng Tàu Điện thoại: (064)3622374 Fax: (064)3622375 Trường Cao đẳng Cộng đồng Bà Rịa Vũng Tàu là Trường công lập, trực thuộc UBND tỉnh. Trường có nhiệm vụ đào tạo đa ngành, đa cấp, đa hệ, đa lĩnh vực nhằm cung cấp một lực lượng lao […]

Read More