Giới thiệu

Địa chỉ: QL51C- đưởng 3-2, phường 11, Thành phố Vũng Tàu Điện thoại: (064)3622374 Fax: (064)3622375 Trường Cao đẳng Cộng đồng Bà Rịa Vũng Tàu là Trường công lập, trực thuộc UBND tỉnh. Trường có nhiệm vụ đào tạo đa ngành, đa cấp, đa hệ, đa lĩnh vực nhằm cung cấp một lực lượng lao […]

Read More