CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN
Ông: Trần Văn Diện
ĐT: 064.3622378

PHÓ CHỦ TỊCH
Bà: Trần Thị Phương Nga
ĐT: 064.3622371

Danh sách Ban chấp hành công đoàn
1. Nguyễn Thị Chúc
2. Đinh Thị Khuyên

Chức Năng
Các Tổ chức đoàn thể

.Các đoàn thể, tổ chức xã hội trong trường Cao đẳng Cộng đồng hoạt động theo quy định của pháp luật và có trách nhiệm thực hiện mục tiêu, nguyên lý giáo dục theo quy định của Luật Giáo dục, phù hợp với tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ của đoàn thể, tổ chức xã hội đã xác định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *