Cach tinh dien tich hinh thoi

Ngoài các công thức tính diện tích hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn,… bài viết dưới đây Cdcdbrvt.edu.vn sẽ hướng dẫn các bạn cách tính diện tích hình thoi, chu vi hình vẽ kèm theo các ví dụ cụ thể giúp người đọc hiểu rõ hơn về cách tính.

CÔNG THỨC TÍNH DIỆN TÍCH HÌNH THOI, CHU VI HÌNH THOI

1. Hình Thoi Là Gì?

Hình thoi là tứ giác có 4 cạnh bên bằng nhau. Hình thoi cũng là hình bình hành có 2 cặp cạnh kề bằng nhau hoặc hình bình hành có 2 đường chéo vuông góc với nhau. Tham khảo trên Wikipedia bài viết về hình thoi để hiểu hơn, áp dụng được công thức hiệu quả.

Tính chất của hình thoi:

– Hình thoi có đầy đủ tính chất của hình bình hành.

– Hai đường chéo vuông góc với nhau.

– Hai đường chéo là đường phân giác của các góc của hình thoi.

Các dấu hiệu nhận biết hình thoi:

– Tứ giác có 4 cạnh bằng nhau.

– Hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau.

– Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau.

– Hình bình hành có một đường chéo là đường phân giác của một góc.

2. Công Thức Tính Diện Tích Hình Thoi

Khái niệm tính diện tích hình thoi: Diện tích của hình thoi được tính bằng nửa tích (1/2) độ dài của hai đường chéo.

* Công thức tính dựa đường chéo

Cach tinh dien tich hinh thoi

Trong đó:

+ d1 : đường chéo thứ nhất.

+ d2 : đường chéo thứ hai.

– Ví dụ:

VD1. Cho hình thoi đo có độ dài hai đường chéo lần lượt là 7 cm và 9 cm. Hỏi diện tích của hình thoi đó bằng bao nhiêu?

cach tinh chu vi va dien tich hinh thoi

Áp dụng theo cách tính diện tích hình thoi, ta có d1 = 7 cm và d2 = 9 cm. Ta đưa vào công thức và có kết quả như sau:

S = 1/2 x (d1 x d2) = 1/2 x (7 x 9) = 1/2 x 63 = 31,5 (cm2).

VD2: Tính diện tích hình thoi có độ dài hai đường chéo lần lượt là 9 cm và 8 cm.

Giải:

Áp dụng công thức tính với đường chéo hình thoi d1 = 9cm, d2 = 8cm, ta có:

S = 1/2 x (d1 x d2) = 1/2 (9 x 8) = 1/2 x 72 = 36 1,5 (cm2).

* Công thức tính diện tích hình thoi dựa vào cạnh đáy và chiều cao

Cach tinh chu vi hinh thoi

Trong đó:

– h: Chiều cao của hình thoi.

– a: Cạnh đáy.

Ví dụ: Cho hình thoi ABCD, có cạnh AB = BC = CD = DA = 4 cm, chiều cao hình thoi bằng 3cm. Tính diện tích hình thoi.

Giải: Áp dụng theo công thức diện tích hình thoi, ta có h = 3cm, a = 4cm. Ta thay vào công thức và có kết quả như sau:

S = a x h = 3 x 4 = 12 1,5 (cm2).

* Công thức tính diện tích hình thoi dựa vào hệ thức trong tam giác (Nếu biết góc của hình thoi)

Cong thuc tinh chu vi, dien tich hinh thoi

Trong đó: a: cạnh hình thoi

Ví dụ: Cho hình thoi ABCD, có cạnh hình thoi = 4cm, góc A = 35 độ. Tính diện tích hình thoi ABCD.

Giải: Áp dụng công thức, ta có a = 4, góc = 35 độ. Ta thay vào công thức như sau:

S = a2 x sinA = 42 x sin(35o) = 9,177 (cm2).

Lưu ý:

– Đơn vị diện tích của hình thoi là m2, cm2

– Khi tính, bạn cần để ý xem đơn vị mà đề bài đưa ra đã cùng nhau chưa. Nếu chưa thì bạn cần đổi sang cùng một đơn vị trước khi làm.

3. Công Thức Tính Chu Vi Hình Thoi

Khái niệm tính chu vi hình thoi: Chu vi của hình thoi được tính bằng độ dài một cạnh nhân với 4. Số 4 ở đây được hiểu là 4 cạnh của hình thoi.

Công thức tính chu vi hình thoi: 

Cong thuc tinh chu vi hinh thoi

Trong đó:

+ P: Chu vi hình thoi.

+ a: Một cạnh bất kỳ của hình thoi.

– Ví dụ: Cho một hình thoi ABCD có độ dài các cạnh bằng nhau và bằng 7 cm. Hỏi chu vi của hình thoi này bằng bao nhiêu?

 cong thuc tinh dien tich hinh thoi

Theo công thức tính chu vi hình thoi được giới thiệu ở trên, ta có a = 7 cm. Như vậy chu vi hình thoi ABCD sẽ được tính như sau:

P (ABCD) = a x 4 = 7 x 4 = 28 (cm).

4. Công Thức Tính Đường Chéo Hình Thoi

Dựa vào các công thức tính chu vi hình thoi, diện tích hình thoi ở trên, chúng ta cũng có thể dễ dàng tìm được công thức tính đường chéo hình thoi như sau:

* Tính đường chéo hình thoi khi biết diện tích, độ dài 1 đường chéo:

Nếu đã biết diện tích hình thoi, độ dài đường chéo (d1), chúng ta sẽ dễ dàng tìm được 1 đường chéo còn lại của hình thoi theo công thức sau:  d2 = 2S/ d1.

5. Bài Tập Liên Quan Tới Diện Tích, Chu Vi Hình Thoi

Bài 1: Cho hình thoi ABCD có cạnh AD = 4m, có góc DAB = 30 độ. Tính diện tích của hình thoi ABCD.

Giải:

Cong thuc tinh dien tich hinh thoi lop 6

Do ABCD là hình thoi nên các tam giác tạo thành là tam giác cân, gọi I là trung điểm hai đường chéo nên AI vuông góc với BD, góc IAB = 15 độ.

Do đó, AI = AB. cos IAB = 4. Cos 15 = 3,86 (m).

Xét tam giác vuông ABI, theo định lý Pytago, ta có:

BI2= AB2– AI2= 42 – 3,862 = 1,1 (m).

Nên BI = 1,05m

  • AC = 2. AI = 7,72m
  • BD = 2. BI = 2,1m

Dựa vào công thức tính diện tích hình thoi, ta có diện tích của hình thoi ABCD = ½ . AC . BD = 8,106 (m2)

Bài 2: Tính diện tích hình thoi ABCD, khi biết cạnh AB = 5cm, đường chéo AC = 8cm.

Giải:

Cong thuc tinh dien tich hinh thoi

Gọi I là giao điểm của AC và BD, ta có AI = IC = 4cm.

Xét tam giác vuông ABI, ta có:

BI2= AB2– AI2

Thay AI = 4cm, AB = 5cm, ta được: BI = 3cm.

Mà BD = 2.BI = 2.3 = 6cm.

Diện tích hình thoi ABCD: S = (BD . AC) : 2 = 6.8 : 2 = 24(cm2).

Bài 3: Tính diện tích hình thoi cạnh a góc 60 độ.

Giải

Tính diện tích hình thoi khi biết cạnh a và một góc 60 độ, ta có 2 cách sau đây:

Cách 1: Tính diện tích hình thoi ở lớp 8, chưa học lượng giác sẽ áp dụng phương pháp giải như sau:

cach tinh dien tich hinh thoi toan lop 4

Cách 2: Tính diện tích hình thoi lớp 12, lớp 9, 10, 11 áp dụng công thức lượng giác

Diện tích của hình thoi cạnh a, một góc bằng 60 độ là:

S = a2sin A = a2.sin (600) = 0,866a2

Trên đây là Công thức tính diện tích hình thoi, cách tính chu vi hình thoi. Cdcdbrvt.edu.vn chúc bạn học tốt nhé.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *