Công Xã Paris Tồn Tại Trong Bao Nhiêu Ngày ? Công xã Paris là chính phủ điều hành Paris trong một thời gian rất ngắn – chỉ 72 ngày. Có thể thấy, luồng gió đổi mới do chế độ này mang lại lúc bấy giờ thực sự rất lớn đối với phong trào vô sản thế kỷ XIX. Bài viết xoay quanh việc tìm hiểu về Công xã Paris.

1. Công xã Paris là gì?

Công xã Paris 1871 là cuộc cách mạng đầu tiên của giai cấp công nhân và nhân dân lao động nhằm lật đổ chính quyền tư sản, tuy chỉ kéo dài 72 ngày (18/3/1871 – 28/5/1871) nhưng đã để lại nhiều bài học sâu sắc cho các tầng lớp nhân dân lao động. giai cấp và phong trào công nhân, phong trào cộng sản quốc tế.

2. Sự ra đời của Công xã Paris

+ Chiến tranh Pháp-Phổ nổ ra năm 1870 trong điều kiện bất lợi cho Pháp.

+ Napoléon III gây chiến với Phổ nhưng thất bại nặng nề tại Saint-Germain ngày 2/9/1870 và bị bắt (Công nghiệp phát triển dẫn đến mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản và giai cấp công nhân, giai cấp vô sản Pháp. Chính những điều đó đã tạo ra cuộc đấu tranh lật đổ chính quyền Napoléon của quần chúng lao động).

+ Ngày 4-9-1870, nhân dân Paris nổi dậy khởi nghĩa và cuộc đấu tranh bền bỉ của giai cấp công nhân đã lật đổ tên vua hung bạo, ham quyền là Na-pô-lê-ông III, lập nên nền Cộng hòa Pháp thứ ba. (Quốc phòng chính phủ).

+ Trong tình thế đó trước sức tiến công của Phổ, chính phủ tư sản vội vàng đầu hàng Đức. Tuy nhiên, nhân dân Paris đã kiên quyết đứng lên bảo vệ Tổ quốc. Vì điều này, mâu thuẫn giữa chính quyền và người dân ngày càng sâu sắc.

+ Sáng ngày 18/3/1871, quân Chí đưa quân tấn công Nguyên Mông nhưng bị thất bại, quần chúng nhân dân đã làm chủ Paris.

Ngày 26-3-1871, nhân dân Paris bầu ra Hội đồng Công xã.

Ngày 28-3-1871, Công xã Paris chính thức tuyên bố thành lập

+ Do mâu thuẫn giữa chính quyền tư sản (ở Versailles) và nhân dân lao động ngày càng gay gắt nên Chie đã âm mưu tất cả các ủy viên BCHTW (những người đại diện cho nhân dân).

+ Ngày 18-3-1871, Chie tấn công đồi Mông Cổ (phía bắc Paris). Đây được coi là nơi tập trung đại bác của Quốc dân đảng, nhưng đã thất bại. Chie phải đưa quân trở lại Versailles nên nhân dân nhanh chóng làm chủ Paris, đồng thời đảm nhận vai trò Chính phủ lâm thời.

+ Ngày 26/3/1871, nhân dân Paris tổ chức bầu cử Hội đồng Công xã theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu. Vì vậy, những người được bầu ra hầu hết là công nhân và trí thức (những người đại diện cho nhân dân lao động Paris). Đó là bỏ phiếu để bầu ra người mình tín nhiệm đảm nhận trọng trách lãnh đạo đất nước. Hội đồng Công xã Paris gồm 85 đại biểu được thành lập với tỷ lệ 25 công nhân. Công xã đã ban hành nhiều sắc lệnh quan trọng với mục tiêu xây dựng một nhà nước kiểu mới vì lợi ích của quần chúng nhân dân. người đi làm.

Công Xã Paris Tồn Tại Trong Bao Nhiêu Ngày ??

Câu hỏi: Công Xã Paris Tồn Tại Trong Bao Nhiêu Ngày ?

A. 70 ngày

B. 71 ngày

C. 72 ngày

D. 73 ngày

Đáp án C

Công xã Paris 1871 được xác định là cuộc cách mạng đầu tiên của giai cấp công nhân và nhân dân lao động ở Pháp với mục tiêu chủ yếu là lật đổ chính quyền tư sản, mô hình nhà nước kiểu này tồn tại trong một thời gian. rất ngắn, chỉ trong 72 ngày, từ 18-3-1871 đến 28-5-1871.

Tuy chỉ tồn tại trong một thời gian rất ngắn, nhưng Công xã Paris đã để lại nhiều bài học sâu sắc cho giai cấp công nhân, nông dân lao động và phong trào cộng sản quốc tế.

Nguyên nhân hình thành Công xã Pari

Năm 1870 chiến tranh giữa Pháp và Phổ nổ ra, tình hình có phần bất lợi cho quân đội Pháp. Cụ thể, ngày 2/9/1890, Napoléon III gây chiến với quân Phổ nhưng thất bại nặng nề tại Sodang và bị bắt. Đồng thời, trong thời kỳ này, sự phát triển của công nghiệp cũng dẫn đến mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản và giai cấp công nhân, vô sản Pháp ngày càng sâu sắc. Điều này đã tạo điều kiện cho cuộc đấu tranh của nhân dân nhằm lật đổ chính quyền của Napoléon III.

Ngày 4/9/1870, nhân dân Paris chính thức nổi dậy khởi nghĩa và đây là cuộc đấu tranh bền bỉ của giai cấp công nhân đã lật đổ thành công tên vua bạo tàn và ham quyền lực Na-pô-lê-ông III, đồng thời trở thành người lãnh đạo Đảng Cộng sản. . thành lập nền Cộng hòa Pháp thứ ba.

Trước diễn biến đó, trước sức tiến công của quân Phổ, chính phủ tư sản vội vàng đầu hàng quân Đức, nhưng nhân dân Paris thì không, họ vẫn ngoan cường đứng lên chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Chính vì điều này mà mâu thuẫn giữa Chính phủ và người dân ngày càng sâu sắc.

Rạng sáng ngày 18 tháng 3 năm 1871, Chí cho quân tấn công Mông Cổ, nơi được coi là nơi tập trung đại bác của Quốc dân quân, nhưng vẫn bị thất bại. Chie buộc phải gửi quân đội đến Versailles, để quần chúng nổi lên chiếm lĩnh Paris, đồng thời đảm nhận vai trò Chính phủ lâm thời.

Ngày 26-3-1871, nhân dân Paris tổ chức bầu cử Hội đồng Công xã theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu. Hầu hết những người trúng cử là công nhân và trí thức. Ngày 28, Công xã Paris chính thức tuyên bố thành lập, Hội đồng Công xã Paris gồm tất cả 85 đại biểu.

4. Chính sách kinh tế – xã hội:

Về chính sách kinh tế – xã hội, Công xã Paris quyết định giao cho công nhân quản lý các nhà máy, công xưởng mà chủ đã bỏ từ Paris sang. Sự quản lý này mang tính dân chủ, nhân dân có quyền làm kinh tế, đồng thời cũng hỗ trợ tạo ra kinh tế và việc làm cho nhân dân lao động. Còn những xí nghiệp vẫn còn chủ thì Công xã quản lý bằng cách kiểm soát lương và giờ làm. Việc trả lương sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố quyết định mức lương hợp lý. Các Uỷ ban lao động được thành lập để phụ trách sản xuất và đời sống của công nhân.

Đối với các xí nghiệp còn của chủ, vì quyền lợi của nhân dân lao động, Công xã ban hành nhiều lệnh cấm như cấm phạt tiền, cấm làm đêm ở các xí nghiệp bánh mỳ. Nhưng một điểm mới được coi là rất tiến bộ và sẽ được áp dụng trong tương lai là chế độ ngày làm việc 8 giờ cũng đã được đề xuất nhưng chưa được thực hiện.

Về giáo dục, Công xã Paris chú trọng hoạt động cũng như ban hành nhiều chính sách giáo dục tiến bộ, thiết lập hệ thống giáo dục thống nhất, tách khỏi nhà thờ, thay thế giáo sĩ bằng giáo viên. Mới. Một sắc lệnh bắt buộc giáo dục miễn phí và bắt buộc. Một trong những nhiệm vụ quan trọng lúc bấy giờ là đào tạo đội ngũ cán bộ, nhân tài phục vụ đất nước.

Về quân sự, Công xã Paris đã giải tán bộ máy quân đội và cảnh sát của chế độ cũ; thành lập lực lượng vũ trang nhân dân và lực lượng an ninh

5. Cách mạng Việt Nam học được gì từ Công xã Paris:

Công xã Paris đã để lại nhiều bài học cho cách mạng Việt Nam như sau:

Thứ nhất, để có thể chống địch cũng như ngụy quyền thì phải có một chính đảng lãnh đạo cách mạng. Lật đổ, đập tan bộ máy và chế độ nhà nước tư sản, tiến tới xây dựng nhà nước chuyên chính vô sản. Bên cạnh đó, việc xây dựng lực lượng liên minh Công – Nông và được nhân dân đồng tình ủng hộ là hết sức quan trọng. Kêu gọi và liên kết lực lượng lao động, đội ngũ tri thức và người lao động là vấn đề hàng đầu của một cuộc cách mạng chính nghĩa. Phải xóa bỏ hoàn toàn bộ máy chính quyền nhà nước kiểu cũ, không nhân nhượng, giữ lại một số chức vụ cũ với chức vụ cũ, bố trí cán bộ có tài năng thay thế, lãnh đạo.

Vì vậy, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh) đã có những hoạt động chuẩn bị cho việc thành lập chính đảng vô sản mà cụ thể là ngày 3/2/1930 Đảng Cộng sản Việt Nam với nòng cốt là Đảng Cộng sản Việt Nam. liên minh nông dân.

Nhà nước Việt Nam là nhà nước đầu tiên đại biểu cho giai cấp công nhân, giai cấp vô sản, là nhà nước duy nhất lấy chuyên chính vô sản làm phương hướng chính trị. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã học tập, tiếp thu quan điểm của các nhà tư tưởng lớn để có thể lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi theo con đường cách mạng đúng đắn. Giữa vòng vây của giai cấp tư sản và các cuộc cách mạng tư sản đang lan rộng, đó là cuộc đấu tranh và chiến thắng vô tiền khoáng hậu của nhân dân lao động, mà C.Mác gọi là cuộc đấu tranh “của những người dám xông trời”.

Thứ hai, Công xã Paris đã truyền sức mạnh và lòng dũng cảm cho nhân dân ta, dám vùng lên đấu tranh giành lại độc lập và bảo vệ nền độc lập dân tộc. Hãy đứng lên khởi nghĩa để bảo vệ và tự bảo vệ mình trước sự bóc lột của giai cấp tư sản thống trị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *