THÔNG BÁO
V/v tổ chức thi tốt nghiệp lần 2 hệ Cao đẳng và TCCN
Căn cứ quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo quyết định số 25/2006/QĐ-BGD & ĐT ngày 26/06/2006 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy Ban hành kèm theo quyết định số 40/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/08/2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp lần 1 các ngành học hệ cao đẳng và TCCN chính quy khóa V;
Trường Cao đẳng Cộng đồng BR-VT sẽ tổ chức thi tốt nghiệp lần 2 cho những sinh viên học sinh khóa V không đạt trong kỳ thi lần 1.
Kế hoạch tổ chức ôn thi và thi như sau:
1. Thời gian thi: Ngày 28 và 29 tháng 03 năm 2009
2. Lịch thi: (thông báo và lịch thi có thể xem tại các khoa hoặc tải về tại đây)

3. Ôn thi:
– Sinh viên đăng ký ôn tập theo khoa từ ngày thông báo đến hết ngày 20/02/2009
– Thời gian ôn thi từ ngày 21/02/2009 đến hết ngày 21/03/2009
– Lịch ôn thi do khoa quy định.
4. Đăng ký dự thi:
Sinh viên, học sinh đăng ký thi lại và nộp lệ phí thi lại (100.000đ/ 1 môn thi) tại khoa trước ngày 18/03/2009.

Các khoa nộp danh sách sinh viên, học sinh đăng ký dự thi về phòng Đào tạo trước ngày 19/03/2009.
( Phòng Đào tạo sẽ không giải quyết các trường hợp sinh viên, học sinh đăng ký hay nộp lệ phí thi trễ so với thông báo này)

Các khoa có trách nhiệm thông báo đầy đủ đến các sinh viên, học sinh thuộc diện thi lại, đồng thời tổ chức đăng ký, ôn thi theo đúng tinh thần thông báo này.
Nơi nhận:
– Các Phòng, khoa;
– Niêm yết thông báo;
– Lưu VT, ĐT
HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
Nguyễn Văn Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *