KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TRƯỞNG KHOA
Bà Nguyễn Phạm Ái Hương
ĐT: 064.3531209

PHÓ TRƯỞNG KHOA
Ông Trần Quang Huy
ĐT: 064.3531209

Các Giảng Viên
1. Nguyễn Văn Tình
2. Nguyễn Tấn Phương
3. Nguyễn Nam Thắng
4. Lương Đình Đoàn
5. Nguyễn Văn Trì
6. Nguyễn Thanh Châu
7. Nguyễn Duy Vĩnh Phúc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *