THÔNG BÁO
Về việc miễn giảm học phí năm học 2008-2009

Phòng công tác HSSV thông báo tới các bạn HSSV được miễn giảm học phí ở học kì I năm học 2008-2009 thuộc diện hộ nghèo (nhưng đã hết hạn vào 31/12/2008) nộp bổ sung sổ hộ nghèo (là sồ cấp mới hoặc sổ có gia hạn thêm trong năm 2009).

Thời gian nộp bổ sung sổ hộ nghèo bắt đầu từ ngày 12/02/2009 đến hết ngày 20/02/2009. Sau thời gian trên phòng sẽ không giải quyết.

Trường hợp không nộp bổ sung sổ hộ nghèo, HSSV vẫn sẽ phải đóng đủ số tiền học phí học kì II theo đúng quy định.

Nơi nhận:
– Phòng Công tác HSSV;
– Bảng thông báo;
– Lưu CTHSSV.CP03

HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Nguyễn Văn Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *