Sinh Trưởng Sơ Cấp Của Cây Là Gì?

Sinh trưởng là gì? Sinh trưởng sơ cấp là gì? Sinh trưởng thứ cấp là gì? Sự khác biệt giữa sinh trưởng sơ cấp và thứ cấp là gì? Sinh trưởng sơ cấp và thứ cấp cho phép thực vật tăng kích thước – chiều dài và độ dày. Vậy sinh trưởng sơ cấp của cây là gì và sự khác biệt là gì? Hãy tham khảo bài viết dưới đây.

1. Khái niệm

Sinh trưởng ở thực vật là quá trình tăng kích thước của cơ thể (lớn lên) do số lượng tế bào tăng lên, sinh trưởng ở thực vật được phân thành hai loại là sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp. Sinh trưởng sơ cấp xảy ra ở tất cả các loài thực vật, sinh trưởng thứ cấp tạo ra lõi gỗ, dác gỗ và vỏ cây.

Sinh trưởng là một đặc tính của cơ thể sống. Đó là một sự thay đổi vĩnh viễn làm tăng kích thước của cây. Cũng giống như các sinh vật sống khác, thực vật cũng cho thấy sự phát triển. Tăng trưởng là một đặc tính thiết yếu của thực vật giúp chúng có thể lấy chất dinh dưỡng từ những nơi cách xa vị trí của chúng. Tăng trưởng giúp thực vật cạnh tranh với nhau và cũng bảo vệ các cơ quan quan trọng của chúng.

Sự nảy mầm của hạt giống là một ví dụ quan trọng về sự phát triển ở thực vật nơi hạt nảy mầm thành cây con và cây con mới phát triển thành cây trưởng thành thông qua quá trình sinh trưởng.

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của thực vật bao gồm:

Nhiệt độ: Tăng trưởng được tăng tốc với sự gia tăng nhiệt độ.

Ánh sáng: Cường độ ánh sáng, thời gian và chất lượng ánh sáng ảnh hưởng đến nhiều quá trình sinh lý diễn ra trong cây.

Nước: Nước rất cần thiết cho sự phát triển của cây. Chúng phát triển tốt trong một lượng nước vừa đủ. Họ thậm chí còn phản ứng với tình trạng khan hiếm nước.

Chất dinh dưỡng trong đất: Cây cần lượng chất dinh dưỡng phù hợp để phát triển thích hợp. Chất lượng và số lượng các chất dinh dưỡng ảnh hưởng đến sự phát triển của cây trồng.

Chất điều hòa sinh trưởng thực vật: Các chất điều hòa sinh trưởng thực vật khác nhau như auxin, cytokinin, v.v. được thêm vào thực vật để điều chỉnh sự phát triển của chúng.

2. Sinh trưởng sơ cấp là gì?

Sinh trưởng sơ cấp của cây là quá trình tăng chiều dài của chồi và rễ. Nó xảy ra do sự phân chia tế bào ở các mô phân sinh sơ cấp như mô phân sinh đỉnh, mô phân sinh gian và mô phân sinh bên trong. Đỉnh của chồi có hình vòm với các lá sơ cấp. Có chồi nách, nút và lóng. Hơn nữa, đỉnh có ba vùng riêng biệt. Trên cùng là múi phân bào, nơi chỉ diễn ra quá trình phân chia tế bào. Bên cạnh đó là sự mở rộng diện tích tế bào. Đằng sau vùng này là vùng biệt hóa tế bào, nơi mỗi tế bào trở nên chuyên biệt hóa hoàn toàn cho chức năng cụ thể của nó.

Hơn nữa, ba loại mô phân sinh cơ bản xảy ra ở đỉnh của thân cây. Chúng là ngoại bì, procambium và mô phân sinh mặt đất; Procambium là một loạt các dải dọc. Trong một mặt cắt ngang, chúng xuất hiện dưới dạng một chiếc nhẫn bị hỏng. Procambium tạo ra các mô mạch máu lớn. Các tế bào đầu tiên được hình thành là protoxylem ở bên trong và protophloem ở bên ngoài. Hơn nữa, protoxylem điển hình chỉ dày lên ở dạng hình khuyên và xoắn ốc, cho phép quá trình kéo dài diễn ra. Sự dày lên khác chỉ xảy ra sau khi kéo dài; Hơn nữa, lỗ chân lông của protoxylem nhỏ hơn nhiều. Ngay sau đó, protoxylem và protophloem trở nên không hoạt động; Chức năng của chúng sau đó được đảm nhận bởi sự phát triển của metaxylem và metaphloem.

3. Thế nào là sinh trưởng thứ cấp?

Sau quá trình sinh trưởng sơ cấp, mô phân sinh bên hoạt động và dẫn đến sự hình thành các mô vĩnh viễn thứ cấp. Nó được gọi là tăng trưởng thứ cấp. Mô phân sinh bên là mạch gỗ bên và phát sinh bần. Chúng chỉ được hình thành trên cây hai lá mầm, trong cây một lá mầm, không có cambium. Do đó, không có tăng trưởng thứ cấp. Kết quả của sự tăng trưởng thứ cấp là sự gia tăng độ dày hoặc đường kính của thân và rễ. Trong thân cây, tầng gỗ bên trong nó hoạt động và cắt đứt các tế bào bên ngoài và bên trong. Các tế bào cắt ra bên ngoài trở thành libe thứ cấp trong khi các tế bào ở bên trong trở thành xylem thứ cấp.

Trong khi đó, các tế bào nhu mô giữa các bó mạch liền kề cũng trở thành mô phân sinh và hình thành lớp đệm liên kết. Phát sinh gen trong bó và nội tiết mạch máu kết hợp với nhau để tạo thành một vòng gỗ, đó là sự hình thành mạch máu. Các tầng gỗ xen kẽ xẻ ô ngoài và trong. Các tế bào bên ngoài trở thành phloem thứ cấp trong khi các tế bào bên trong trở thành xylem thứ cấp. Cambium chứa các chữ cái đầu hình thoi và tia. Chữ viết tắt Fusiform làm phát sinh xylem và phloem bình thường. Các tia ban đầu phát sinh trong nhu mô tạo thành các tia tủy.

Khi số lượng các lớp tế bào bên trong tăng lên, các tế bào bên ngoài bị nén lại và điều này dẫn đến sự hình thành một mô phân sinh bên khác ở các lớp bên ngoài của vỏ não. Chúng trở thành một vòng nút chai phát sinh gen. Gỗ phát sinh bần cắt bỏ các tế bào ở mặt trong và mặt ngoài. Các tế bào bị cắt ra bên ngoài trở nên suberized và tạo thành nút chai. Các tế bào cắt vào trong tạo thành vỏ thứ cấp.

4. Điểm giống nhau giữa sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp?

Tăng trưởng sơ cấp và thứ cấp xảy ra ở thực vật và chúng cho phép thực vật tăng kích thước vĩnh viễn. Hơn nữa, sự tăng trưởng sơ cấp và thứ cấp xảy ra do sự phân chia tế bào nhanh chóng trong mô phân sinh.

Ngoài ra, ở thực vật thân gỗ, sau quá trình sinh trưởng sơ cấp là sinh trưởng thứ cấp.

5. Sự khác biệt giữa tăng trưởng sơ cấp và thứ cấp là gì?

Sinh Trưởng Sơ Cấp Của Cây Là Gì?
Sinh Trưởng Sơ Cấp Của Cây Là Gì?

Định nghĩa:

Sinh trưởng sơ cấp: Sinh trưởng sơ cấp là sinh trưởng xảy ra do hoạt động của mô phân sinh sơ cấp, làm tăng chiều dài của thân và thêm các phần phụ vào thân.

Sinh trưởng thứ cấp : Sinh trưởng thứ cấp là sinh trưởng xảy ra do hoạt động của tầng gỗ làm tăng đường kính của cây.

Xảy ra bởi:

Sinh trưởng sơ cấp: Sinh trưởng sơ cấp xảy ra do hoạt động của mô phân sinh đỉnh.

Sinh trưởng thứ cấp: Sinh trưởng thứ cấp xảy ra do hoạt động của mô phân sinh bên.

Sự tiến hóa:

Tăng trưởng sơ cấp: Tăng trưởng sơ cấp dẫn đến tăng trưởng theo chiều dọc.

Tăng trưởng thứ cấp: Tăng trưởng thứ cấp dẫn đến tăng trưởng xuyên tâm.

Xuất hiện khi:

Tăng trưởng sơ cấp: Sự tăng trưởng sơ cấp của cây xảy ra ngay từ đầu.

Sinh trưởng thứ cấp: Sinh trưởng thứ cấp theo sau sinh trưởng sơ cấp.

Giai đoạn:

Sinh trưởng sơ cấp: dừng lại sau khi hoàn thành quá trình biệt hóa mô.

Sinh trưởng thứ cấp: chỉ xảy ra ở bộ phận đã trưởng thành (bộ phận đã phát triển hoàn thiện).

Nơi xảy ra:

Tăng trưởng sơ cấp: Tăng trưởng sơ cấp xảy ra ở tất cả các bộ phận của tất cả các nhà máy.

Sinh trưởng thứ cấp : Sinh trưởng thứ cấp xảy ra ở cả thực vật hạt kín và hạt trần (trừ thực vật một lá mầm).

Sự tiến hóa:

Tăng trưởng sơ cấp: Lớp biểu bì, vỏ não và các mô mạch chính được phát triển trong quá trình tăng trưởng sơ cấp.

Sinh trưởng thứ cấp: Vỏ cây, ngoại bì, hạt đậu lăng, phloem thứ cấp và xylem thứ cấp được phát triển trong quá trình sinh trưởng thứ cấp.

Nói ngắn gọn:

Sự tăng trưởng không xác định tiếp tục trong suốt vòng đời của cây, trong khi sự tăng trưởng xác định dừng lại khi một phần của cây (chẳng hạn như lá) đạt đến một kích thước cụ thể.

Sự phát triển của thân sơ cấp là kết quả của các tế bào phân chia nhanh chóng ở mô phân sinh đỉnh ở đầu chồi.

Ưu thế ngọn làm giảm sự phát triển dọc theo các cạnh của cành và thân, tạo cho cây có hình dạng hình nón.

Sự phát triển của mô phân sinh bên, bao gồm mạch dẫn và tầng bần (ở cây thân gỗ), làm tăng độ dày của thân trong quá trình sinh trưởng thứ cấp.

Các tế bào nút chai (vỏ cây) bảo vệ cây chống lại thiệt hại vật lý và mất nước; chúng chứa một chất sáp gọi là suberin ngăn nước thấm vào mô.

Xylem thứ cấp phát triển gỗ dày đặc vào mùa thu và gỗ mỏng vào mùa xuân, tạo ra một vòng đặc trưng cho mỗi năm phát triển.

Tăng trưởng sơ cấp và tăng trưởng thứ cấp là hai loại cơ chế mà thực vật sử dụng để tăng kích thước. Sinh trưởng sơ cấp xảy ra do hoạt động của mô phân sinh ngọn trong khi sinh trưởng thứ cấp xảy ra do hoạt động của tầng gỗ. Sinh trưởng sơ cấp làm tăng chiều dài của cây trong khi sinh trưởng thứ cấp làm tăng đường kính của cây. Sự khác biệt chính giữa tăng trưởng sơ cấp và thứ cấp là loại mô liên quan đến mỗi lần tăng trưởng và loại tăng trưởng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *