Toán lớp 2 - itoan

Số Bị Trừ Là Gì ?Các Tính Chất Của Phép Trừ, Bài Tập Ví Dụ, bạn hãy cùng Cdcdbrvt.edu.vn học bài nhé

Phép trừ là gì?

Phép trừ là một trong bốn phép toán cơ bản của số học bao gồm phép trừ hai hoặc nhiều phần tử để đi đến kết quả cuối cùng trong đó kết quả cuối cùng là phần tử gốc bị giảm bởi phần tử bị trừ .

Ký hiệu trừ là (- ) và nó được chèn vào giữa các phần tử được trừ, ví dụ: 3-2 = 1.

Phép trừ có thể được sử dụng cho số tự nhiên, số nguyên, số thập phân, phân số, số thực và số phức.

Phép trừ được tạo thành từ phép trừ là tổng phần tử mà chúng ta muốn trừ, phép trừ là đại lượng mà chúng ta muốn trừ và sự khác biệt là kết quả cuối cùng của phép trừ.

Số bị trừ là gì ?

Cho hai số tự nhiên    và  ,  nếu có số tự nhiên  sao cho

thì ta có phép trừ

Trong đó: (số bị trừ) – (số trừ) = (hiệu) với  là số bị trừ,  là số trừ,  là hiệu và người ta sử dụng dấu “-” để chỉ phép trừ.

Như vậy, số bị trừ là số đứng ở trước dấu trừ trong phép toán, số trừ là số đứng sau dấu trừ.

Ví dụ:

Ở đây, 15 là số bị trừ, 7 là số trừ và 8 là hiệu

Muốn tìm số bị trừ ta làm thế nào ?

Ta có: số bị trừ – số trừ = hiệu

nên số bị trừ = hiệu + số trừ

Nghĩa là, nếu ta có a – b = c thì số bị trừ a = b + c

Điều kiện của số bị trừ để thực hiện phép trừ hai số tự nhiên

Điều kiện để thực hiện được phép trừ hai số tự nhiên là số bị trừ phải lớn hơn hoặc bằng số trừ.

Ví dụ:

Ở đây, số bị trừ 23  > số trừ 12

*Lưu ý: Trường hợp số bị trừ nhỏ hơn số trừ chúng ta sẽ được học ở các lớp trên. Ở đây, chúng ta chỉ xét phép trừ hai số tự nhiên.

Tính chất của số bị trừ và số trừ trong phép trừ hai số tự nhiên

Hiệu của hai số không đổi nếu ta thêm vào một số bị trừ và số trừ cùng một đơn vị.

Ví dụ:

Một số dạng bài tập cơ bản liên quan số bị trừ và số trừ

1. Dạng 1: Nhận biết số bị trừ, số trừ, hiệu

Phương pháp:

Dựa vào khái niệm phép trừ, số bị trừ, số trừ, hiệu

Ví dụ:

Ở phép tính này, số 25 là số bị trừ, số 7 là số trừ và 18 là hiệu

Lý thuyết cần nắm 

Nhận biết số bị trừ, số trừ và hiệu

Toán lớp 2 - itoanToán lớp 2 – itoan

Đối với phép tính đặt theo hàng ngang:

  • Số đứng bên trái dấu “−”được gọi là số bị trừ.
  • Số đứng bên phải dấu “−”được gọi là số trừ.

Đối với phép tính đặt theo hàng dọc:

  • Số trên dấu “−”được gọi là số bị trừ.
  • Số dưới dấu “−”được gọi là số trừ.

Thực hiện phép tính

  • Đặt tính theo cột dọc, các số cùng hạng được đặt thẳng với nhau.
  • Thực hiện phép trừ các số của từng hàng theo thứ tự từ phải sang trái.

Ví dụ:

Toán lớp 2 - itoanToán lớp 2 – itoan

  • Số 67: được gọi là số bị trừ.
  • Số 15: cũng được gọi là số trừ.
  • Số 52: là kết quả của phép trừ được gọi là hiệu.

Lưu ý: 67−15 cũng được gọi là hiệu.

Cách xác định vị trí của số bị trừ, số trừ và hiệu

Hiệu hay còn gọi là hiệu số là kết quả thu được của phép trừ.

Ví dụ minh họa 1 : 13 – 8 = 5

Số 5 là kết quả của phép trừ trên vì vậy 5 được gọi là hiệu

Ví dụ minh họa 2: Mẹ mua cho bé 1 tá cặp tóc mới. Bé đánh mất 3 chiếc. Còn lại 12 – 3 = 9 chiếc cặp tóc. Vậy 9 là số cặp tóc còn lại và được gọi là hiệu số của phép trừ trên.

Trong một phép trừ hiệu số thường nằm ở bên phải dấu bằng.

Ví dụ 12 – 9 = 3

Ta thấy trong phép trừ trên số 3 nằm bên phải dấu bằng vì thế 3 là hiệu số của phép trừ.

Các tính chất của phép trừ

Sau khi hiểu rõ khái niệm số bị trừ là gì, chúng ta cần tìm hiểu các tính chất của phép trừ để có thể ứng dụng vào giải toán chính xác.

Phép trừ mượn với tạp số

Phép trừ mượn còn được gọi là phép trừ kiểu Mỹ, được sử dụng ở hầu hết các nước trên thế giới.

Cách thực hiện là làm trừ từ phải sang trái. Khi số bị trừ trên cùng một hàng nhỏ hơn số trừ, thì ta phải mượn 1 ở hàng đơn vị liền trước. Sau đó, trừ 1 từ số bị trừ ở hàng đơn vị sau.

Lưu ý: Nếu trong một hàng, số bị trừ là 0 thì ta cần mượn số đó ở hàng tiếp theo. Điều này có thể phải được thực hiện nhiều lần cho đến khi gặp số khác 0.

Tạp số được định nghĩa là các số không được viết bằng đơn vị thập phân (ví dụ: số đo thời gian, số đo góc, v.v.). Trừ hai tạp chất thì ta trừ các số có đơn vị giống nhau, nếu số bị trừ nhỏ hơn số trừ thì phải mượn của đơn vị tiếp theo.

Trừ số thập phân

Để trừ 2 số thập phân, bạn có thể sử dụng phương pháp khoảng cách hoặc đặt tính và tính theo chiều dọc (miễn là các số và dấu phẩy được gióng thẳng với nhau). Bất kỳ hàng nào thiếu một số đều có thể được coi là số 0.

Chúng ta thấy rằng các dấu phẩy thẳng hàng, vì vậy trong hàng nghìn của số bị trừ, chúng ta thêm một số 0 để có 3 chữ số của phần thập phân giống như số trừ.

Các dạng toán từ cơ bản đến nâng cao về số trừ và số bị trừ

Bài toán thực hiện phép tính

Bài toán thực hiện phép tính là bài toán cơ bản mà các em học sinh đã được làm quen ngay từ lớp 1. Tuy nhiên khi lên lớp 2, dạng toán này sẽ được mở rộng hơn với các phép trừ có phạm vi lớn hơn như phép trừ hàng chục, phép trừ một số cho số có hai chữ số….

Cách thực hiện phép trừ cho số có 2 chữ số có nhớ như sau:

Bước 1: Đặt phép tính

Đặt phép tính theo cột dọc lần lượt từ số bị trừ và số trừ sao cho các số từ hàng đơn vị đến hàng chục thẳng hàng.

Bước 2: Thực hiện trừ lần lượt từ hàng đơn vị đến hàng chục của số bị trừ cho số trừ. Nếu chữ số hàng đơn vị của số bị trừ nhỏ hơn số trừ thì thêm số 1 vào trước hàng đơn vị rồi tiến hành trừ. Khi đó khi trừ hàng chục trừ ta cộng thêm vào hàng chục của số trừ 1 đơn vị rồi tiến hành trừ.

Ví dụ minh họa:

Một số phép trừ số 2 chữ số cho số 2 chữ số.

81 – 46 = ?

Bước 1: Tiến hành đặt phép trừ theo cột dọc như hình

Bước 2: Trừ cột đơn vị

Ta thấy 1 nhỏ hơn 6 nên lấy 11 – 6 = 5

Bước 3: Nhớ 1 từ phép trừ cột đơn vị lúc trước nên lấy 8 – 5 = 3

Vậy hiệu số của phép từ này là 35

Để cho thành thạo hơn, các em hãy thực hiện các phép trừ còn lại nhé.

Đáp án tham khảo

31 – 17 = 14

51 – 19 = 32

71 – 38 = 33

61 – 25 = 36

41 – 12 = 29

71 – 26 = 45

61 – 34 = 27

91 – 49 = 42

81 – 55 = 26

Bài toán tìm số bị trừ, số trừ

Với dạng toán này, đề bài sẽ cho thông tin về số trừ, hiệu và yêu cầu tìm số bị trừ. Hoặc đề bài sẽ cho thông tin về số bị trừ, hiệu và yêu cầu tìm số trừ.

Để giải các bài toán này, các em hãy ghi nhớ công thức sau:

Số bị trừ = số trừ + hiệu

Số trừ = số bị trừ – hiệu

Ví dụ minh họa: Một phép toán có hiệu là 13, số bị trừ là 25. Tìm số trừ

Cách giải:

Số trừ = số bị trừ – hiệu vì thế số trừ của phép toán trên là:

Số trừ = số bị trừ – hiệu = 25 – 13 = 12

Ví dụ minh họa 2: Một phép toán có hiệu là 24, số trừ là 12. Tìm số bị trừ

Cách giải:

Số bị trừ = số trừ + hiệu

Vì thế số bị trừ của phép toán trên là:

Số bị trừ = số trừ + hiệu = 24 + 12 = 36

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết Số Bị Trừ Là Gì ?Các Tính Chất Của Phép Trừ, Bài Tập Ví Dụ , hãy luôn theo dõi https://cdcdbrvt.edu.vn/ để cập nhật những thông tin mới nhất nhé! Chúc các bạn luôn vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *