Để thực hiện đúng tiến độ đề án ISO 9001:2008 tại trường Cao đẳng Cộng đồng Bà Rịa – Vũng Tàu, Ban Giám Hiệu trường Cao đẳng Cộng đồng BR-VT thông báo đến tất cả các thành viên của ban chỉ đạo đề án ISO cùng tất cả các phòng, khoa, tổ trực thuộc tham gia lớp tập huấn thực hành tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong 04 ngày chia làm hai đợt cụ thể như sau:
– Đợt 1: Ngày 07, 08 tháng 02 năm 2009
– Đợt 2: Ngày 14, 15 tháng 02 năm 2009
Địa điểm học: tại phòng 204 trường Cao đẳng Cộng đồng Bà Rịa – Vũng Tàu
Thành phần tham gia lớp tập huấn:
+ Các khoa và tổ Mác – Le6nin: Trưởng khoa, Phó trưởng khoa và giáo vụ (các giảng viên có nhu cầu vẫn có thể tham gia)
+ Các phòng, trung tâm Ngoại ngữ – Tin học, tổ Quản trị thiết bị: tất cả cán bộ, viên chức
Yêu cầu đơn vị cử cán bộ tham gia tập huấn đầy đủ, đúng thành phần. các khoa lên kế hoạch dạy bù cho giảng viên tham gia tập huấn có tiết dạy vào ngày tham gia lớp tập huấn.
Chú ý: thời gian học buổi sáng bắt đầu lúc 7 giờ 30’, buổi chiều bắt đầu lúc 13 giờ 30’.

Nơi nhận:
– Các đơn vị trực thuộc;
– Trung tâm NN-TH;
– Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
Nguyễn Văn Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *