TỔ TRƯỞNG
Ths Nguyễn Sỹ Quyết Tâm
ĐT: 064.3622378

Các Giảng Viên
1. Ông Lê Khang
2. Ông Trần Văn Diện
3. Ông Nguyễn Huy Phương
4. Bà Nguyễn Thị Mai Hoa

Chức Năng

Tổ Chính trị Mác – Lênin
1. Bộ môn thuộc khoa là đơn vị cơ sở về đào tạo của trường có những nhiệm vụ sau:

– Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập các môn học trong chương trình, kế hoạch giảng dạy của tổ;

– Tổ chức xây dựng và hoàn thiện nội dung, chương trình, biên soạn giáo trình và tài liệu giảng dạy liên quan đến ngành, chuyên ngành đào tạo được khoa, trường giao;

– Triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập, quản lý cơ sở vật chất, thiết bị theo sự phân công của trường, của khoa;

– Cải tiến phương pháp dạy học, triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;

2. Đứng đầu tổ bộ môn là Trưởng bộ môn do Hiệu trưởng bổ nhiệm và miễn nhiệm theo đề nghị của Trưởng khoa sau khi tham khảo ý kiến của các giảng viên trong tổ bộ môn. Nhiệm kì của Trưởng bộ môn là 5 năm và có thể được bổ nhiệm lại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *